خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش

لوفرا
خدمات پس از فروش یکی از مهم ترین اصول در افزایش فروش و حمایت از مشتری می‌باشد که توجه زیاد به این موضوع سبب حفظ مشتری و جذب رضایت مشتری می‌گردد. خدمات پس از فروش اجاق گاز ، همانطور که از اسم آن مشخص می باشد، به کلیه خدماتی گفته میشود ک پس از تعمیر اجاق گاز لوفرا یا هرگونه خدمت خدمت ارائه می شود. در این مقاله قصد داریم تا در مورد نکاتی که در حمایت از مشتریان لوفرا سرویس موثر می‌باشد، صحبت کنیم. خدمات پس از تعمیر لوفرا سرویس که باعث حمایت از مشتری می‌گردد، به شرح زیر است: 1- پشتیبانی مشتریان در تمامی ساعات شبانه روز (۲۴Hour support) 2 - پیگیری تمامی مراحل سرویس مشتری و ارائه راهنمایی به آنها 3- توجه به ناراحتی و شکایات مشتریان…
Read More